Desphenyl-chloridazon i drikkevandet.

Der er i øjeblikket stor bevågenhed på landsplan om fund af pesticidresten desphenyl-chloridazon i drikkevandet. Gelsted Vand a.m.b.a. har derfor, ligesom flere andre vandforsyninger, selv igangsat de nødvendige ekstra vandanalyser, for at klarlægge omfanget.

Vi har d. 16/10-17 fået 3 ud af 4 vandanalyser retur fra Eurofins og Analytech, kun vores vandværk i Hønnerup mangler.

  • Prøven udtaget på værket i Gelsted (Gelsted Vandværk) viser 0,0 mikrogram/liter for desphenyl-chloridazon.
  • På værket i Grønnegade (Gelsted-Taarup Vandværk) viser den udtagne prøve 0,06 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, hvilket gør at vi overholder lovkravene fra Miljø- og Fødevareministeriets drikkevandsbekendtgørelse på 0,1 mikrogram/liter.
  • I analysen fra Lunghøjvandværk, er der målt 0,14 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, en lille forhøjelse på 0,04 mikrogram/liter og dermed en overskridelse af det nuværende krav på 0,1 mikrogram/liter. Der er bestilt nye vandanalyser, som udtages på vandværkets boringer i Lunghøj, for at klarlægge omfanget.Desphenyl-chloridazon, er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet Chloridazon.

Gelsted Vand a.m.b.a vil nøje følge udviklingen og jævnligt foretage flere vandanalyser, så vores forbrugere kan føle sig trygge. Gelsted Vand a.m.b.a indberetter automatisk hver enkelt vandanalyse til Middelfart Kommune og er i løbende dialog med Middelfart Kommune om at overholde de grænseværdier, som er fastsat af Miljøstyrelsen.