Analyserne på de enkelte boringerne ved Lunghøj

Vi har nu fået resultatet af analyserne på de enkelte boringerne ved Lunghøj Vandværk.

  • Boring nr. 1 viser 0,14 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon. En lille forhøjelse på 0,04 mikrogram/liter og dermed en overskridelse af det nuværende krav på 0,1 mikrogram/liter. Boringen en nu lukket ned og forsyningen sker fra de andre 2 boringer.
  • Boring nr. 2 viser analysen < 0.01 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, altså intet.
  • Boring nr. 3 viser 0,07 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, hvilket også gør at vi overholder lovkravene fra Miljø- og Fødevareministeriets drikkevandsbekendtgørelse på 0,1 mikrogram/liter