Analysen på de enkelte boringer i Hønnerup

Vi har nu fået resultat af analysen på de enkelte boringer i Hønnerup.

  • Boring nr. 1 viser 0,21 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, boring er indtil videre taget ud af drift.
  • Boring nr. 2 viser 0,24 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, boring er indtil videre taget ud af drift.
  • Boring nr. 3 viser 0,12 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, som er en minimal overskridelse på det målte med blot 0,02 mikrogram/liter vand. Derfor udpumpes der i øjeblikket kun fra denne boring og vandet bliver blandet med vand fra vores øvrige forsyningsnet for at mindske forhøjet målte tal.

På foranledning af Gelsted Vand a.m.b.a og I samråd med Middelfart Kommune som er tilsynsførende myndighed, er der indsendt en forespørgsel til Region Syd og embedslægen for bemærkninger for denne minimale målte overskridelse.