Opkrævninger

Vi er færdige med konvertering af oplysninger til vort nye opkrævningssystem.

Da vi har overført oplysningerne fra de tidligere systemer betyder, at de forbrugere der betaler via PBS ikke skal foretage sig noget. Det er ca. 60% af forbrugerne, som betaler på denne måde.

De resterende forbrugere får i løbet af uge 26 tilsendt opkrævninger med Postnord.

Vær opmærksom på dette, så opkrævningerne ikke forsvinder imellem reklamerne.

Som det også fremgår af opkrævningerne betales der a conto for 6 mdr. nu. Efterfølgende betales hvert kvartal i august, november, februar og maj.

Der aflæses pr. 31. december til årsopgørelsen, der udsendes sammen med 1. rate i februar.

Rigtig gode sommerhilsner fra dit vandværk, Gelsted Vand a.m.b.a

Kasserer Bjarne Hansen