Velkommen

Vedligeholdelses arbejde
 

Bestyrelsens plan for ledningsnettet i vores forsyningsområde er, at renovere ledninger løbende og i den forbindelse kommer der nu til at ske noget langs Hylkedamvej. Ledningen der er af ældre dato og lille dimension, vil blive erstattet af en ny og større ledning. Arbejdet med at renovere ledningen vil foregå i etaper, således at der kun i korte perioder vil mangle vand hos den enkelte forbruger. Alle berørte forbruger vil få information i postkassen. Arbejdet starter i uge 22.

 
Generalforsamling 2021
 

Gelsted Vand a.m.b.a.
afholder ordinær
generalforsamling
onsdag den 25. august 2021 kl. 19.30 på Gelsted Kro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
John Trædholm, Formand

www.gelstedvand.dk

 

Angående Covid 19.

“Mange bliver nervøse i denne tid, hvor store dele af Danmark lukkes delvis ned eller oplever restriktioner.
 
Og NEJ, du kan ikke blive smittet gennem din vandforsyning.
Og der gentages NEJ.
 
Din vandforsyning er et lukket kredsløb under tryk.
 
Som altid, så håndterer vi alt arbejde på ledningsnettet og den daglige drift med meget stor omhu for  hygiejne, for at sikre netop dit drikkevand.
 
Forsat rigtig god eftermiddag.
Dit Vandværk”
 
 

 
Ansvars fordeling omkring vandmåler