Velkommen

Gelsted Vand a.m.b.a. er et resultat af fusionen mellem Lunghøj Vandværk, Gelsted Vandværk og Gelsted-Taarup Vand a.m.b.a.

 

Information om pesticidrester

30. november 2017

Vi har nu fået resultat af analysen på de enkelte boringer i Hønnerup.

  • Boring nr. 1 viser 0,21 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, boring er indtil videre taget ud af drift.
  • Boring nr. 2 viser 0,24 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, boring er indtil videre taget ud af drift.
  • Boring nr. 3 viser 0,12 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, som er en minimal overskridelse på det målte med blot 0,02 mikrogram/liter vand. Derfor udpumpes der i øjeblikket kun fra denne boring og vandet bliver blandet med vand fra vores øvrige forsyningsnet for at mindske forhøjet målte tal.

På foranledning af Gelsted Vand a.m.b.a og I samråd med Middelfart Kommune som er tilsynsførende myndighed, er der indsendt en forespørgsel til Region Syd og embedslægen for bemærkninger for denne minimale målte overskridelse.

30. oktober 2017

Vi har nu også fået resultatet af analysen på Hønnerup vandværk, ved afgang vandværk er der fundet 0,18 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, hvilket er en marginal overskridelse på 0,08 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon. I samråd med Middelfart Kommune udtages der nu prøver fra de enkelte boringer.

26. oktober 2017

Vi har nu fået resultatet af analyserne på de enkelte boringerne ved Lunghøj Vandværk.

  • Boring nr. 1 viser 0,14 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon. En lille forhøjelse på 0,04 mikrogram/liter og dermed en overskridelse af det nuværende krav på 0,1 mikrogram/liter. Boringen en nu lukket ned og forsyningen sker fra de andre 2 boringer.
  • Boring nr. 2 viser analysen < 0.01 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, altså intet.
  • Boring nr. 3 viser 0,07 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, hvilket også gør at vi overholder lovkravene fra Miljø- og Fødevareministeriets drikkevandsbekendtgørelse på 0,1 mikrogram/liter

16. oktober 2017

Der er i øjeblikket stor bevågenhed på landsplan om fund af pesticidresten desphenyl-chloridazon i drikkevandet. Gelsted Vand a.m.b.a. har derfor, ligesom flere andre vandforsyninger, selv igangsat de nødvendige ekstra vandanalyser, for at klarlægge omfanget.

Vi har d. 16/10-17 fået 3 ud af 4 vandanalyser retur fra Eurofins og Analytech, kun vores vandværk i Hønnerup mangler.

  • Prøven udtaget på værket i Gelsted (Gelsted Vandværk) viser 0,0 mikrogram/liter for desphenyl-chloridazon.
  • På værket i Grønnegade (Gelsted-Taarup Vandværk) viser den udtagne prøve 0,06 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, hvilket gør at vi overholder lovkravene fra Miljø- og Fødevareministeriets drikkevandsbekendtgørelse på 0,1 mikrogram/liter.
  • I analysen fra Lunghøjvandværk, er der målt 0,14 mikrogram/liter desphenyl-chloridazon, en lille forhøjelse på 0,04 mikrogram/liter og dermed en overskridelse af det nuværende krav på 0,1 mikrogram/liter. Der er bestilt nye vandanalyser, som udtages på vandværkets boringer i Lunghøj, for at klarlægge omfanget.Desphenyl-chloridazon, er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet Chloridazon.

Gelsted Vand a.m.b.a vil nøje følge udviklingen og jævnligt foretage flere vandanalyser, så vores forbrugere kan føle sig trygge. Gelsted Vand a.m.b.a indberetter automatisk hver enkelt vandanalyse til Middelfart Kommune og er i løbende dialog med Middelfart Kommune om at overholde de grænseværdier, som er fastsat af Miljøstyrelsen.