Velkommen

Gelsted Vand a.m.b.a. er et resultat af fusionen mellem Lunghøj Vandværk, Gelsted Vandværk og Gelsted-Taarup Vand a.m.b.a.

Gelsted Vand a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30 på Gelsted Kro

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Undgå frostskader på dine vandrør

Og husk nu at vintersikre din installation, frakoble haveslange mv. Der er udsigt til nattefrost og kolde tider er på vej.

Til sidst, som altid – vær kritisk med om dine toiletter står og løber! Der er et stigende vandforbrug i nattetimerne på nogle 100 liter, hvilket kan stamme fra et eller flere toiletter der løber utilsigtet, typisk et gæstetoilet der ikke benyttes så ofte.

Godt nytår til jer alle.

Gelsted Vand