Velkommen

Gelsted Vand a.m.b.a. er et resultat af fusionen mellem Lunghøj Vandværk, Gelsted Vandværk og Gelsted-Taarup Vand a.m.b.a.

Ordinær Generalforsamling 2020 aflyst

Vi er ved at nå i mål med udskiftning af vores hovedledning/stikledninger på Vinkelvej, hvor hver enkelt husstand har fået en ny målerbrønd og isat deres vandmåler.
Arbejdet forventes færdigt medio i kommende uge. Tak til alle, for at tåle de gener vores arbejde evt. har givet.
Herefter starter vi op på Banevolden for udskiftning af hovedledning/stikledninger.
Endelig opstart vil blive oplyst som brev i postkasse.

De bedste hilsner, Dit Vandværk.

 
 
Vi elsker godt drikkevand og i rigelige mængder og det uden spild af det gode drikkevand.
 
Vi har nogle udfordringer på Tjørnevej, Vinkelvej samt Banevolden.
Derfor har bestyrelsen besluttet at hovedledningen og stikledninger på disse veje, skal fornyes og at hver enkelte husstand skal have etableret en målerbrønd, hvori vandmåler placeres. Målerbrønd placeres ved skel til ejendommen.
Fra målerbrønd til ejendommen er det en jordledning og er ejendommens eget ansvar.
 
Vi starter på Tjørnevej, onsdag/torsdag i den kommende uge 14.
Dato for Vinkelvej og Banevolden er ikke fastlagt.
 
Selvfølgelig vil alle berørte blive kontaktet, både via din postkasse og en personlig henvendelse “ på afstand”.
Arbejdet på Tjørnevej vil stå på i ca. 12 arbejdsdage og der arbejdes fra kl. 7.30-16.00.
Der kan opstå kortvarige afbrydelser i vandforsyningen.
 
I samme øjemed, oplyser Gelsted Vand, hvor “ansvaret” er placeret for hovedledning, stikledning samt jordledning.
Vi hjælper gerne ved spørgsmål.
Se venligst foto.
 
Vi gøre alt for mindske gener og reetablere selvfølgelig både vej og graveområde på privat grund.
Arbejdet udføres af FVLS, Vissenbjerg som hovedentreprenør.
 
Vi glæder os til en ny hovedledning på Tjørnevej og efterfølgende Vinkelvej samt Banevolden.
Vi ser frem til et godt samarbejde med de berørte husstande.
 
De bedste hilsner, Dit Vandværk.
 
 
 

Ansvars fordeling omkring vandmåler