Velkommen

Gelsted Vand a.m.b.a. er et resultat af fusionen mellem Lunghøj Vandværk, Gelsted Vandværk og Gelsted-Taarup Vand a.m.b.a.

Glædelig jul samt godt nytår.

Gelsted Vand aflæser din vandmåler sidst i december. Så du skal ikke tænke på års aflæsningen af vand. Normalt kan vi aflæse direkte fra vores bil, hvis ikke, så banker vi lige på døren for nem adgang til vores vandmåler.

De bedste julehilsner fra Dit Vandværk. 🎄🎄🎄

 

Grundvand og drikkevand testes for nyt pesticid

Ingen konkret mistanke om forurening i Forsyning Gelsted Vand´s indvindingsområder.

Der er på nationalt plan fundet rester af pesticidet, chlorothalonil-amidsulfonsyre i to indvindingssboringer til vandværker. 
Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af chlorothlonil, et svampemiddel, som har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 til brug ved dyrkning af bla. hvede, kartofler og jordbær på friland samt agurker og prydplanter i væksthuse.

Som en konsekvens har Miljøstyrelsen nu bedt alle vandværker om at teste for dette stof som en del af den lovpligtige kontrol for pesticider.

Sammen med Middelfart kommunens vandmyndighed, er det aftalt, at Gelsted Vand fremover tester for stoffet i vores grundvandsboringer samt i det vand, der pumpes ud til kunderne fra vandværkerne. 
Allerede inden for de næste par uger testes vandet, der pumpes ud til kunderne fra alle vore vandværker for chlorothalonil-amidsulfonsyre

Fakta om drikkevand