Kontrolsystem for vandmålere i drift

Gelsted Vand a.m.b.a. har efter udskiftning af alle måler til elektroniske målere valgt stikprøveudtagning af målere Jvf. Måleteknisk Direktiv MDIR 02.36-01

D.v.s. at der hvert 8 år udtages et antal målere til stikprøvekontrol