Flyttemeddelelse / ejerskifte

Ved flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværket, så der kan foretages en opgørelse af vandforbruget. Nedenstående skema bedes anvendt til indsendelse af flyttemeddelelse.

Flyttemeddelelse / ejerskifte
Hvad hedder Danmark Hovedstad?