Generalforsamling 2021

Grundet Corona situationen har bestyrelsen på et bestyrelsesmøde den 12. januar besluttet at, udsætte den ordinære generalforsamling 2021 som skulle være afholdt i marts måned, på ubestemt tid.
Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling så snart Corona situationen tillader dette.