Projekt nyt vandværk

Gelsted Vand ønsker at fremtidssikre vandforsyningen for forbrugerne i Gelsted. Indtil 2017 blev borgerne i Gelsted forsynet fra 4 selvstændige vandværker. Efter sammenlægningen har den nye bestyrelse arbejdet på at få samlet vandproduktionen på én lokalitet og efter en nøjere granskning er placeringen ved Grønnegade valgt.
Gelsted Vand råder over i alt 4 vandværksanlæg som alle er fra perioden 1960 -1970. Ikke alle vandbehandlingsanlæggende lever op til tidens standart og i stedet for at renovere de enkelte anlæg er det besluttet at opføre et nyt vandværk opdelt på to linjer.
Vandværket har været udsendt i licitation, hvor KEMIC Vandrens kom med det mest fordelagtige tilbud.
Nedenstående visualiseringer viser hvordan det nye vandværk kommer til at se ud. Anlægsarbejdet er opstartet sidst i marts og det nye vandværk forventes idriftsat i april 2024.